Pravilnik o povratu robe

Politika povrata za artikle kupljene u Converse prodavaonicama

I. Prema dolje navedenim uvjetima i odredbama, Converse omogućava Kupcima da vrate novi i nekorišteni artikl, kupljen u prodavaonici, bez navođenja razloga. To se odnosi na čitav asortimanu (daljnjem tekstu "Artikl").

 1. Kupac koji nije član Converse kluba može vratiti Proizvod u roku od 14 kalendarskih dana od datuma kupnje
 2. Kupac koji je član Converse kluba i koji je kupnju artikala registrirao Converse Klub karticom, može vratiti artikle u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana od datuma kupnje.
 3. Ovi rokovi istječu posljednjeg dana, u vrijeme zatvaranja prodavaonice u koju Kupac vraća artikl. Ako rok za povrat padne na dan kada je Converse prodavaonica zatvorena za kupce, rok istječe sljedeći dan, u vrijeme zatvaranja prodavaonice.
 4. Proizvod koji se vraća treba dostaviti u originalnoj i neoštećenoj ambalaži u bilo koju Converse prodavaonicu u Hrvatskoj, u roku navedenom u gornjim točkama 1. i 2., i tijekom radnog vremena određene prodavaonice.
 5. Prilikom povrata, Kupac je dužan dostaviti dokaz o kupnji u obliku računa ili R1 računa. U slučaju da povrat vrši kupac koji je član Converse Kluba, a kupnja je bila registrirana na kartici, račun nije potreban.
 6. Ako se ostvari pravo na povrat artikla, smatrat će se da kupoprodajni ugovor za taj artikl nije sklopljen, međutim, učinkovitost izjave ovisi o ispunjavanju obveze utvrđene u gornjim točkama 3. i 4. (ugovorno pravo na odustajanje) da se ostvari pravo na povrat.
 7. Kupac snosi neposredne troškove povrata artikala, uključujući njegovu dostavu u prodavaonicu. U sklopu promotivne kampanje, Converse može Kupcu ponuditi mogućnost da Converse preuzme trošak povrata.
 8. Povrat artikala mora se dokumentirati Dokumentom o povratu artikla, kojeg moraju potpisati kupac i zaposlenik koji je izvršio povrat. Uz dokument mora biti priložen račun ili R1 račun.
 9. Tijekom jednokratnih promotivnih kampanja (u trajanju kraćem od 24 sata) isključena je mogućnost povrata artikala zbog ograničene dostupnosti zaposlenika prodavaonici da prihvate povrat tijekom promotivne kampanje - što ne isključuje pravo na povrat kako je predviđeno ovom politikom. Artikl koji je kupac primio zbog zamjene za novi, ne može se vratiti zbog neskladnosti artikla s ugovorom, u skladu s važećim propisima.
 10. Vratiti se mogu samo artikli za koje je plaćanje izvršeno karticom (uključujući druge metode plaćanja koje terminal podržava, npr.: mobitel, Blik, itd.), gotovinom ili Converse poklon karticom. Artikle, plaćene bonovima, vrijednosnim papirima ili drugim dokumentima slične prirode koje Converse nije izdao, ne mogu se vratiti.
 11. Uvjeti ili Odredbe povrata (uključujući nemogućnost povrata), koja se zasebno uređuju kupoprodajnim ugovorom ili drugim uvjetima (npr. Promotivna kampanja), imaju prednost ispred uvjeta utvrđenih u tim pravilima.
 12. Kupnja novog artikla, čak i odmah nakon povrata, znači da je sklopljen zasebni ugovor o prodaji pod trenutnim uvjetima. Ako je vraćeni artikl prodan s popustom, u novom će se kupoprodajnom ugovoru isti uzeti u obzir samo ako se takav popust odnosi na artikl u trenutku kupnje, osim ako ne proizlazi izravno iz uvjeta određene promotivne kampanje. To vrijedi i ako je vraćeni artikl prodan s popustom na temelju diskontne kartice ili jednokratnog koda (popust više ne vrijedi).
 13. Bez obzira na gornju točku 12., u slučaju kupnje izvršene neposredno nakon vraćanja artikla iz kategorije obuće koji sadrži isti model i boju artikla, a razlikuje se samo u veličini, popust će se ponovno primijeniti, osim ako upotreba kartica s popustom ili kod za popust ne navode drugačije.
 14. U zamjenu za vraćeni artikl, kupac će na svoju platnu karticu primiti iznos artikla naznačenu u dokumentu koji potvrđuje njegovu prodaju, u gotovini ili na platnu karticu. U slučaju artikala kupljenih Converse poklon karticom, povrat novca izvršit će se u gotovini. U slučaju plaćanja izvršenih sekundarnim bezgotovinskim metodama (mobitel, Blik itd.), povrat novca izvršit će se u gotovini.
 15. Bezgotovinski povrat novca izvršit će se samo na platnoj kartici kojom je izvršeno plaćanje. Ako karticu i potvrdu transakcije nije moguće iznijeti s terminala na kojem je prikazan broj platne kartice, a koja se koristi u transakciji, povrat novca izvršit će se u gotovini.

II. Prije donošenja odluke o povratu artikla, zaposlenici Converse prodavaonice imaju pravo provjeriti ispunjava li Kupac uvjete opisane u ovom dokumentu. Povrat cijene proizvoda izvršit će se tek nakon što Kupac isporuči artikl i potvrdi da su ispunjeni ostali uvjeti opisani u ovom dokumentu.

 
To Top